Redactie
Redactie Voetbal 24 juni 2024
Leestijd: 2 minuten

NOC*NSF en KNVB pleiten voor klimaatfonds toegang voor sportverenigingen

Sportkoepel NOC*NSF en voetbalbond KNVB roepen de politieke partijen in de Tweede Kamer op sportverenigingen toegang te geven tot middelen uit het klimaatfonds. Duizenden verenigingen zijn bezig met verduurzaming om de energierekening beheersbaar te houden. Ze hebben geïnvesteerd in zonnepanelen, led-verlichting en warmtepompen. De financiële regeling hiervoor, de BOSA, stopt echter, ondanks het dringende verzoek deze te verlengen.

NOC*NSF en de KNVB roepen daarom op middelen uit het klimaatfonds in te zetten voor de amateursport. Ze vinden dat verduurzaming van de sport bijdraagt aan de investeringsdoelen van het klimaatfonds en aan de klimaatdoelen van de overheid. Het Nationaal Klimaat Platform constateerde recent dat verduurzaming een goede methode is om de sportinfrastructuur in ons land betaalbaar te houden. De subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is daarom volgens NOC*NSF en de KNVB cruciaal voor amateursportverenigingen.

Het BOSA-budget is op en nieuwe aanvragen worden niet meer gehonoreerd. De minister heeft besloten het aanvraagportaal vanaf 1 augustus 2024 te sluiten. Ook het potje voor de inzet van energiecoaches, die clubs kunnen adviseren over efficiënte verduurzaming, is leeg. NOC*NSF en de KNVB hopen dat de Tweede Kamer een voorstel van CDA, SP en GroenLinks/PvdA om het klimaatfonds te openen voor de amateursport steunt.

Oranje

“Heel Nederland is nu trots op Oranje. Maar besef dit: zonder de geweldige Nederlandse sportinfrastructuur hadden deze talenten niet kunnen schitteren,” laat Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal van de KNVB, weten. “Nederland is een klein land, maar een uniek sportland. Het animo bij voetbalverenigingen om te verduurzamen en zo toekomstbestendig te zijn, is enorm. Het is belangrijk om de kracht van het voetbal te benutten en te investeren in al die verenigingen die zoveel Nederlanders gezond maken, verbinden en inspireren.”

Guido Davio, directeur breedtesport bij NOC*NSF, benadrukt ook dat het belangrijk is voor sportverenigingen om toegang te krijgen tot middelen uit het klimaatfonds. “We hebben als sport niet alleen een uitdaging op het gebied van verduurzaming van verenigingen, maar daarmee samenhangend ook op het betaalbaar houden van de sport. Zeker als de energierekening dit najaar weer omhoog gaat. Met deskundige hulp zijn haalbare plannen gemaakt. Er is echter nog heel veel werk te doen, dat niet tot stilstand mag komen.”

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP